Parochieploeg

Parochieploeg

Deze is bij ons samengesteld uit onze Pastoor mn. E.H.E.Stynen en een groep van drie vrijwilligers nl.

Mail

Mail Ons

DE RIJCK Eliane, Lobbensestraat 150, Keiberg-Zichem

SWINNEN Diane, Lobbensestraat 158, Keiberg-Zichem

WILLEMS Ria, IJsbergstraat, Keiberg-Zichem

Voor vragen en contact: info@parochiekeiberg.be


Deze groep vergadert gemiddeld om de +/-6 weken teneinde de gang van zaken met betrekking tot de parochie door te nemen en de nodige info aan de kerkraad of andere groepen door te geven. Ter info, de kerkraad is een totaal onafhankelijk orgaan van de parochieploeg.

Deze paar zinnetjes dekken een hele lading aan activiteiten. Naast de praktische zaken, zoals kerkpoets elke week, kleding en bloemen voorzien en verzorgen, wasserij bijhouden, de Mis benodigdheden in orde houden, wekelijks alles klaarzetten voor de Mis en nog vele andere activiteiten dient er ook nog aandacht te zijn voor het pastorale aspect, bv. gebedswake verzorgen, helpen bij uitvaarten, doopsels verzorgen, helpen bij huwelijken enz. voor leken nog het moeilijkst.

De parochieploeg vertegenwoordigt geen verenigingen of andere werkgroepen, de leden ervan worden gevraagd op grond van hun persoonlijke kwaliteiten en hun inzet in de parochie. Daardoor komt het eigen charisma van elk sterk aan bod. Dit is belangrijk voor de plaats van de pastoor in de ploeg, hij is immers de eerste gesprekspartner.

De opdracht van een parochieploeg is eigenlijk fungeren als beleidsorgaan, als stuurgroep. De zorg voor de parochie geldt als hierbij als hoofdbekommernis. Dit houdt in dat de taken van de ploeg min of meer gedicteerd worden uit de sociale en kulturele omgeving van de parochie met dien verstande dat ze geen taken van de pastoor overneemt en uiteraard ook geen inmenging in groepen of verenigingen tot doel heeft.

De leden van de ploeg, vermits ze op vrijwillige basis werken, kunnen vrij ontslag nemen of zich laten vervangen bij aktiviteiten. Onderling overleg hieromtrent is uiteraard aangewezen.

De eerste parochieploeg op Keiberg werd gevormd op 24 maart 1986 onder impuls van ons aller bekende E.H.J.Meeuwsen zaliger.


De Parochie Sint Jozef Keiberg

Zoals reeds eerder aangehaald zijn wij nog een relatief jonge parochie.

Het begon allemaal onder impuls van toenmalig pastoor van Zichem E.H. Jos Berghmans. Na heel wat onderhandelingen en briefwisseling kon op 29 juli 1934 uiteindelijk overgegaan worden tot de aankoop van de grond voor de bouw van de kerk, vermoedelijk met gelden van giften en eigen gelden. Ondertussen was men waarschijnlijk al druk bezig met het inzamelen van gelden en het zoeken naar sponsors voor de bouw van de kerk. De gemeente zou een deel bijdragen, de rest, zijnde het grootste deel , kwam ten laste van E.H.J.Berghmans.

Met een K.B. van 13 december 1937 gaf toenmalig kardinaal Mgr.Van Roey groen licht tot het oprichten van een annex- of hulpkerk te Keiberg dewelke hij op 19 maart 1939 onder de bescherming van Sint Jozef stelt.

Ondertussen had architect Schellekens in september 1937 de plannen voor de kerk al klaar en op basis hiervan de aanbesteding rond op 3 juli 1939.

De bouw van de kerk duurde tot begin 1942 tot ze uiteindelijk op 22 april 1942 ingewijd werd door Mgr.Van Cauwenbergh.

De priesters van Zichem bedienden de “kapelanij” van Keiberg tot het bisdom op 13 juli 1955 besluit het om Keiberg tot een zelfstandige parochie te verheffen wat in het Belgisch Staatsblad verscheen op 25 september 1956.

Dit was het sein voor de aanstelling van E.H.Karel Vounckx als eerste pastoor van de nieuwe parochie. Hij bleef in functie tot 19 november 1961, dag dat E.H.Alfons Van den Broeck werd aangesteld. Op 31 maart 1979 gaat hij met pensioen en doet pater Willy Smeets zijn intrede tot hij op 21 augustus 1982 overgeplaatst wordt en bij ons vervangen wordt door E.H.Jef Meeuwsen die vanaf dan beide parochies nl. Zichem EN Keiberg onder zijn hoede heeft.

Hij werd op zijn beurt opgevolgd door E.H.E.Stynen, norbertijn van Averbode, pastoor van Testelt en toen medewerker aan de dienst vorming van het bisdom Vlaams Brabant.

E.H.Stynen werd aangesteld op 10 oktober 1998. De fotogalerij toont ons hier nog herinneringen van.

Print Friendly