Catechese

Alles wat u wilt weten over catechese

Catechese maakt deel uit van de ruimere opdracht van de Kerk tot evangelisatie. Deze evangelisatie-opdracht gaat over alles wat de Kerk doet om de mensen dichter bij God te brengen, in verkondiging, liturgie en dienende inzet.

Catechese betekent eigenlijk: laten weerklinken, versterken, intensiveren.

We kunnen de catechese dan omschrijven als ‘het begunstigen van de persoonlijke ontmoeting met God in de Kerkgemeenschap, op alle mogelijke wijzen’. Dat heeft te maken met onderricht (‘lering’), maar ook met nog zo veel meer!

Dit zover de woordelijke tekst op de website www.kerknet.be.

Deze website wil parochies, catechetische werkgroepen, catechisten, vrijwilligers en vrijgestelden ondersteuning bieden bij hun inzet voor een verzorgde en inhoudelijk sterke catechese.

De catechese waar het bij ons om gaat is de vormelingen voorbereiden via een catechese sessie, aan huis bij de catechist, op het Vormsel van de jongeren.

Print Friendly