Welkom bij Parochie Sint-Jozef, Keiberg


kerk st jozef 3

In deze website willen we de lezer wat meer info bezorgen over de parochiegemeenschap van Keiberg , nl. de geschiedenis, de werking, de parochiale diensten, verenigingen, gebeurtenissen enz.

In tegenstelling tot onze naaste buren bevat onze parochie slechts één kerk toegewijd aan Sint Jozef door Mgr.Van Cauwenbergh op 22 april 1942.
Pas op 13 juli 1955 besluit het bisdom om Keiberg tot een zelfstandige parochie te verheffen.Na de reorganisatie van 1 januari 2015 maken we deel uit van de zone Scherpenheuvel, dewelke 4 parochies bevat nl. Scherpenheuvel, Keiberg, Zichem en Schoonderbeuken.

Print Friendly